Vår profil

Natur, äventyr och skapande

Vi jobbar projektinriktat med äventyrspedagogik där barnens intresse ligger som grund för varje äventyr. Vi använder skogen som inspirationskälla och plats för äventyret. Där får barnen uppleva spännande saker, träffa nyckelpersoner ur den aktuella sagan och här erhåller de olika uppdrag att genomföra tillsammans.

Den skapande verksamheten sker i huvudsak inne i förskolan, här omsätter de sina tankar genom att exempelvis rita, måla, konstruera med lim samt jobba med lera. Barnens tankar leder projektet vidare och de är delaktiga i att dokumentera det som händer med hjälp av våra ipads.

Vi ser alla barn som kompetenta individer och strävar efter att ge varje barn möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag. Vi ger barnen möjlighet till ansvarstagande och uppmuntrar barnen att dela med sig av sina tankar och åsikter till kompisar och personal. Vi jobbar aktivt med konflikthantering och integritet.

Läsåret 21/22 har vi två prioriterade utvecklingsområden: Språkutveckling och rörelse